Žltý melón

Dofinancovanie bankovej hypotéky až do výšky 50 000 EUR,
alebo financovanie celej nehnuteľnosti až do výšky 60% jej hodnoty

Čo je Žltý melón
a ako funguje?

Žltý melón je prvý slovenský portál, ktorý od roku 2012 spája ľudí, ktorí si chcú požičať peniaze, s ľuďmi, ktorí chcú svoje peniaze investovať a zhodnotiť.

Cez Žltý melón sú úvery dostupnejšie a investovanie výnosnejšie.

Na rozdiel od tradičných bánk má Žltý melón minimálne náklady, preto dáva maximum peňazí ľuďom vo forme nižších úrokov na ich pôžičkách a vyšších výnosov z ich investícií.Žltý melón

Produkty

Mapa

CashFree Realitná

Pôžička na financovanie bývania môže nahradiť bankovú hypotéku alebo pomôže rýchlo získať peniaze na dobu, kým si klient vysporiada nové bývanie. Túto pôžičku môžu získať i ľudia, ktorí kvôli nastaveným bankovým limitom hypotéku nemohli získať.

Pri pôžičke je možnosť až jeden rok platiť len úroky. Splátka sa rozpočíta až na 30 rokov (maximálne do 65. roku žiadateľa) a jej výška je obmedzená na 60 % hodnoty nehnuteľnosti.

CashFree Hypo

Úverový produkt CashFree Hypo je určený na dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti – ako doplnok hypotéky/úveru na bývanie, poskytovanej bankou. V situácií, pokiaľ klient nezíska financovanie do výšky 100% LTV, je možné dofinancovať rozdiel v kúpnej cene pôžičkou na Žltom melóne, a to až do výšky 50 000 EUR.

CashFree Realitná


Ide o účelovú alebo bezúčelovú pôžičku, primárne určenú na financovanie kúpnej ceny nehnuteľnosti. Pôžička môže slúžiť ako:


- náhrada bankovej hypotéky pre ľudí, ktorí ju v banke nedostanú,

- ako prekleňovacia pôžička pomôže klientom rýchlo získať peniaze na dobu, kým si vysporiadajú nové bývanie,

- bezúčelová s deklaráciou jej účelu, bez potreby dokladovania.


Klient si môže zvoliť, že prvý rok bude z pôžičky platiť len mesačné úroky a istinu začne splácať až od nasledujúceho roka.

Konečná splatnosť pôžičky je maximálne 30 rokov, maximálne však do 65. roku veku žiadateľa. V závislosti od výberu žiadateľa je úroková sadzba fixovaná na obdobie 3 alebo 5 rokov a následne dochádza k refinancovaniu, pri ktorom sa podmienky zafixujú na nasledujúce obdobie. Pri refinancovaní má klient zároveň možnosť pôžičku bezplatne splatiť.

CashFree Hypo


Ide o účelovú pôžičku, určenú primárne na dofinancovanie časti kúpnej ceny nehnuteľnosti. Je dostupná pre všetkých klientov, ktorí aktuálne kupujú nehnuteľnosť na primárnom alebo sekundárnom trhu bytov, zároveň v prípade už zrealizovanej kúpy je možnosť refundovať kúpnu cenu resp. jej časť.

Konečná splatnosť pôžičky je maximálne 20 rokov, pričom úroková sadzba je fixovaná na 5 obdobie 3 rokov a následne dochádza k refinancovaniu, pri ktorom sa podmienky zafixujú na obdobie nasledujúcich 3 rokov.

Pri refinancovaní má klient zároveň možnosť pôžičku bezplatne splatiť a využiť napríklad voľnú hodnotu nehnuteľnosti na refinancovanie svojej hypotéky s navýšením v banke.Mám záujem o financovanie

Často kladené otázky

Žltý melón je jednou z vedúcich finančno-technologických spoločností na Slovensku. Je to finančný portál na poskytovanie osobných pôžičiek a správu investícií, tzv. kolektívne požičiavanie (peer-to-peer lending). Žltý melón nie je nebanková spoločnosť poskytujúca drahé pôžičky, nie je to však ani banka.

Model kolektívnych pôžičiek je vo svete dôverne známy a často využívaný. Kolektívne pôžičky úspešne fungujú takmer v každej krajine západného sveta, ale aj v okolitých krajinách. Žltý melón vznikol v polovici roka 2012 na Slovensku a úspešne nadviazal na svojich zahraničných kolegov.

Keď prejavíte záujem o pôžičku, vaša žiadosť je štandardne predbežne vyhodnotená do 24 hodín. Pri hodnotení je dôležité, aby klient nemal aktívnu exekúciu alebo konkurz. Rovnako je dôležité, aby mal zaplatené všetky povinné zákonné odvody.

Nie, o všetko sa postaráme my spolu so Žltým melónom. Následne Vás Žltý melón bude kontaktovať ohľadom Vašej žiadosti, zabezpečí financovanie a pošle Vám zmluvy k Vašej pôžičke. Všetky prostriedky následné načerpá priamo predávajúci, čiže developer, aby ste sa čím skôr dostali k Vašej nehnuteľnosti.

Áno, Žltý melón ponúka aj bezúčelové spotrebné pôžičky, ktoré môžete využiť na zariadenie Vašej domácnosti, alebo čokoľvek iné. Viac informácií nájdete na stránke www.zltymelon.sk alebo Vás informuje zástupca Žltého melóna.

Kontakt

Máte otázky ohľadom financovania?
Ozvite sa nám.

    Spracúvame osobné údaje za účelom vybavenia vášho dopytu. Viac v sekcii Privacy Policy.

    DEVELOPER:

    Ing. Lucia Bérešová

    Project manager